Защита каналов передачи данных обеспечивается монтажом современного оборудования, в том числе и инновационных радиосистем.

Məlumatların ötürülməsi kanallarının mühafizəsi müasir avadanlıqların, o cümlədən, innovativ radiosistemlərin quraşdırılması yolu ilə həyata keçirilir.

"YARASA Ltd" şirkəti müştərilərinin şəxsi məlumatlarının tam məxfiliyini və mühafizəsini təmin edir. İş prosesində və xidmətlərin göstərilməsi gedişatında mütəxəssislərimiz xidməti məqsədlər üçün sifarişçi barədə məlumatları yığa, saxlaya və istifadə edə bilərlər. Növbətçi operator tərəfindən obyektdəki vəziyyətə nəzarət və monitorinq prosesində də şəxsi məlumatlar daxil ola bilərlər. Şirkətimiz müştərilərinə bunları zəmanət verir:

•Müştərnin alınmış şəxsi məlumatlarının təhlükəsizliyi;

•Şəxsi məlumatların üçüncü şəxslərin əlçatarlığından qorunması;

•Məlumatların ötürülməsi kanallarının icazəsiz əlçatarlıqdan mühafizə edilməsi.

Məlumatların ötürülməsi kanallarının mühafizəsi müasir avadanlıqların, o cümlədən, innovativ radiosistemlərin quraşdırılması yolu ilə həyata keçirilir. Belə avadanlıqlara üçüncü şəxslərin əlçatarlığı tamamilə istisna edilmişdir. Müştərinin məxfiliyinin qorunmasının zəmanəti hüquqi cəhətcə sığortalanaraq, "YARASA Ltd" ilə xidmətlərin göstərilməsi barədə müqavilə əsasında rəsmiləşdirilir. Prosesin mühüm məqamlarından biri də budur ki, əməkdaşlığa xitam verildikdən və xidmətlərin göstərlilib sona çatdırılmasından sonra müştərinin şəxsi məlumatları şirkətdə saxlanmır və üçüncü şəxslərə verilmir.