Колоссальный опыт работы в сфере охранных систем позволяет специалистам фирмы выступать авторитетными экспертами, консультировать владельцев, руководителей и персонал объектов.

Kabelləşdirmə

"YARASA Ltd" şirkəti yeni və artıq istismara verilmiş obyektlərin ərazilərində kabelləşdirmə və kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi sahəsində geniş xidmətlər spektri həyata keçirir. Kompleks kabelləşdirmə sifarişi zamanı isə şirkətimiz podratçı rolunda çıxış edir - işin layihə-smeta sənədləşməsini hazırlayır, binanın kabel sistemlərinin çəkilməsini yerinə yetirir. Bu iş daha sonradan strukturlaşdırılmış kabel sisteminin (SKS), telemüşahidə qurğularının, yanğın-mühafizə siqnalizasiyasının. əlçatarlığa nəzarət və idarəedilməsi sistemlərinin, işıqlandırma və elektrik təchizatı sisteminin quraşdırılması üçün zəmin hazırlayır. Kabelləşdirmə sahəsində "YARASA Ltd" şirkəti bu üstünlüklərə malikdir:

• Kabelləşdirmə sahəsində böyük təcrübə və əməkdaşların yüksək ixtisas səviyyəsi;

• Geniş xidmət spektri və müasir avadanlıq;

• Hər bir müştəriyə fərdi yanaşma və hər hansı miqyaslı məsələlərin həlli.

Kompleks kabelləşdirmənin quraşdırılması keyfiyyəti - mühafizə sistemlərinin və kommunikasiyalarının arasıkəsilməz və effektiv işinin əsasıdır. Şirkətimiz həmçinin, kabellərin dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz olunması, onların diaqnostikası, kabel sistemində olan nasazlıqların müəyyən edilməsi və bu nasazlıqların aradan qaldırılması, sistemin modernləşdirilməsi sahəsində də xidmətlərin geniş siyahısını təqdim edir.